ELEKTRO UH logo
ELEKTRO UH s.r.o.
work tel.: 571 112 180

Elektromontáže

V oblasti elektromontážních prací máme nepřeberné množství praktických zkušeností. Díky tomu můžeme realizovat elektro zakázky v různých odvětvích a potřebách lidského života. V rámci jedné zakázky dokážeme provést níže uvedené systémy či typy a s nimi spojené úkony.

  Typy realizovaných elektromontážních prací

 • Rekonstrukce elektrických instalací
 • Elektromontážní práce v bytových a průmyslových objektech
 • Opravy a údržba elektrické instalace
 • Dodávky a montáž akumulačních spotřebičů
 • Slaboproudá zařízení
 • Uzemnění a hromosvody
 • LED osvětlení
 • Veřejné osvětlení
 • Měření a regulace
 • Elektrické podlahové topení


  U všech činností provádíme

 • Konzultace  a poradenství v oblasti elektromontáže                   
 • Vypracování prováděcí dokumentace
 • Komplexní montážní práce
 • Revize elektroinstalace
 • Servis s možností servisní smlouvy

   Návrh, realizace a provoz

 • Díky našim zkušenostem dokážeme analyzovat, navrhnout a zrealizovat taková řešení, která budou odpovídat přání investora a zároveň   i nejnovějším trendům. Elektromontáže se postupným vývojem staly souborem několika typů instalace, ať už jde o slaboproudou či          silnoproudou část. Ty pak navazují na jednotlivé systémy, které jsou v objektech instalovány. 
 • Z hlediska realizace je pak nutná součinnost, která poté zajistí bezproblémový provoz.
 • Ve finále se snažíme nepodcenit i jednoduchou přípravu pro další možné systémy, o kterých se zvažuje, ale nejsou instalovány.                Týká se to v mnohých případech systému klimatizace, fotovoltaické elektrárny, ohřev vody či jiného typu vytápění.
 • V rámci zajištění bezproblémového provozu jsme poté nápomocni při jakékoliv poruše, servisu, reklamaci či při revizní činnosti.


   Záruky na zrealizované zakázky

 • Na provedené elektromontážní práce poskytujeme záruky dané ze zákona, či vyplývající ze smlouvy o dílo. Dále však musí být dodrženy lhůty pro revizi elektroinstalace, která zajistí bezpečné užívání a případně odhalí i skryté vady.
 • Montáže provádíme v souladu s pokyny výrobce komponent tak, abychom maximálně přispěli k delší životnosti a funkčnosti. Na instalace používáme pouze certifikovaný materiál a technologie od zavedených výrobců.
 • Dodáváme i materiál a technologie, u kterých po odborné montáži pracovníky naší společnosti, garantuje výrobce nadstandartní záruky. 
 • Pokud jsou kladeny vyšší požadavky na bezporuchový provoz a rychlý zásah, navrhujeme uzavřít servisní smlouvu.

Napište nám

V případě zájmu o naše služby nás kontaktujte.