ELEKTRO UH logo
ELEKTRO UH s.r.o.
work tel.: 571 112 180

2. Výzva kotlíkových dotací

vytvořeno: 27.4.2017, před 2 roky v rubrice elektrouh Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 2. kolo programu Státního fondu životního prostředí – tzv. kotlíkových dotací.

Ministerstvo si letos vzalo za cíl přispět na výměnu až 35 000 kotlů na pevná paliva, jež zatěžují ovzduší vysokými emisemi škodlivých látek. Majitelé rodinných domů si tak budou moci zažádat o podporu na koupi bezemisního zdroje vytápění, k němuž patří např. tepelná čerpadla. Při jejich pořízení je možné získat až 127,5 tisíc Kč z celkové částky přichystané ministerstvem, která činí 3,4 mld. Kč. Jedná se o nejvyšší možnou dotaci 80 % z maximální výše způsobilých výdajů (150 tisíc Kč), která vzrůstá v krajích se zhoršenou kvalitou ovzduší o dalších 5 %.


před 2 roky, 4.1.2018

2. Výzva pro podniky na pořízení fotovoltaické elektrárny

Dne 2.1. 2018 vyhlásilo MPO II.Výzvu v rámci OPPIK podpora úspor energie dotace na pořízení fotovoltaické elektrárny pro podniky.


před 2 roky, 12.9.2017

Od 4.září 2017 jsou další novinky v programu Nová zelená úsporám

Až 40 tisíc kč obdržíte za kombinaci Kotlíkové dotace a NZU, dále pak až 150 tisíc na výkonnější fotovoltaickou elektrárnu.


před 2 roky, 26.6.2017

1. Výzva pro podniky na pořízení fotovoltaické elektrárny

Dne 16.6. 2017 vyhlásilo MPO výzvu v rámci OPPIK podpora úspor energie dotace na pořízení fotovoltaiky pro podniky.


před 2 roky, 27.4.2017

2. Výzva kotlíkových dotací

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 2. kolo programu Státního fondu životního prostředí – tzv. kotlíkových dotací.